Japan TELECOM Cert

lyhyt johdanto

Radiolaki edellyttää tiettyjen radiolaitteiden mallihyväksyntää (eli teknisen vaatimustenmukaisuuden varmentamista). Sertifiointi on pakollinen ja sertifiointielin on rekisteröity sertifiointielin, jonka MIC on tunnustanut määrätyllä radiolaitealueella. TELEC (Telecom Engineering Center) on tärkein rekisteröity sertifiointielin radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamisesta Japanissa.

telecom