Euroopan unionin RoHS-sertifikaatti

lyhyt johdanto

RoHS on Euroopan unionin lainsäädännön asettama pakollinen standardi ja sen koko nimi on vaarallisten aineiden direktiivi, joka rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Standardi on otettu virallisesti käyttöön 1.7.2006 alkaen. Sitä käytetään pääasiassa säännellään sähkö- ja elektroniikkatuotteiden materiaali- ja prosessistandardeja, jotta ne edistävät ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua. Standardin tavoitteena on poistaa lyijy, elohopea, kadmium, kuusiarvoinen kromi, polybromibifenyylit ja polybromidifenyylieetterit sähkö- ja elektroniikkatuotteista.

core_icons8